Archive for June, 2014

« Previous Entries

Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Monday, June 30th, 2014

Autorka: Nicole Holubková

Monday, June 30th, 2014

Autorka: Nicole Holubková


Každý den fotka Znojma

Oddělení investic

Monday, June 30th, 2014

Mgr., Ing. Karel Fiedler

Monday, June 30th, 2014

Oddělení stavebního řízení

Monday, June 30th, 2014

Odbor výstavby

Monday, June 30th, 2014

Oddělení územního řízení

Monday, June 30th, 2014

Odborná působnost odboru investic a technických služeb

Monday, June 30th, 2014

Odbor investic a správy nemovitostí

Monday, June 30th, 2014

Oddělení strategického rozvoje

Monday, June 30th, 2014
« Previous Entries