Archive for March, 2011

« Previous Entries

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti

Thursday, March 31st, 2011

Ondřej Nastišin (SP56)

Oznámení záměru pronájmu nemovitosti

Thursday, March 31st, 2011

Pronájem podílu 441/24320 na pozemku - pod objektem Dukelských boj. č. pop. 2800, č. or. 99 Znojmo, v k.ú Znojmo-Louka (MA114)

Znojemské listy č.2/2011

Thursday, March 31st, 2011

Aktuální Znojemské listy - čtvrtek 24.3.2011

Thursday, March 31st, 2011

Číslo 2 ročník XX.

Oznámení záměru pronájmu nemovitosti

Thursday, March 31st, 2011

Pronájem podílu 726/24320 na pozemku - pod objektem Dukelských boj. č. pop. 280, č. or. 99 Znojmo, v k.ú. Znojmo-Louka (MA113)

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Thursday, March 31st, 2011

Obec Kravsko - STL plynovod - prodloužení řadu lokalita Mastník Kravsko (VY112)

Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejněmu ústnímu jednání

Thursday, March 31st, 2011

Miluše Nekulová, Josef Nekula - změna dokončené stavby - nástavba - nástavba stávajícího objektu - rozšíření o bytové prostory - Znojmo č.p. 1552, náměstí Svobody 3 (VY111)

Rozhodnutí o umístění stavby

Thursday, March 31st, 2011

E.ON Distribuce, a.s. - rozšíření distribuční sítě NN Kuchařovice (VY110)

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Thursday, March 31st, 2011

Na místní komunikaci ul. Sokolovská ve Znojmě, p.č. 263/1 v k.ú. Znojmo-Louka (DO23)

Rozhodnutí o umístění stavby

Thursday, March 31st, 2011

OSP, spol. s r.o. - novostavba rodinných domu včetně dopravní a technické infrastruktury Znojmo (VY109)

« Previous Entries