Archive for January, 2008

« Previous Entries

Příspěvek na péči: 2300 klientů

Thursday, January 31st, 2008

Znojmo- Přes sto padesát milionů korun vyplatil na sociálních dávkách za celý loňský rok odbor sociální péče znojemského městského úřadu.

Soud odročil spor o zámek v Jaroslavicích

Thursday, January 31st, 2008

Znojmo - Odročeno. Takový výrok přesdedy senátu slyšeli ve čtvrtek odpoledne účastníci soudního jednání Okresního soudu ve Znojmě v případě sporů o zámek v Jaroslavicích.

Znojemský nadšenec na běžkách

Thursday, January 31st, 2008

Znojmo - Rekreační sportovec Luděk Gross reprezentuje město Znojmo na běžkách v seniorské kategorii

Výzva pro pořadatele akcí

Thursday, January 31st, 2008

Chystáte se uspořádat jakoukoliv kulturní, sportovní nebo jinou akci a nechcete, aby se v termínu, který jste vybrali, nekonala nějaká jiná významná událost?

Životní situace odboru sociálního

Thursday, January 31st, 2008

Jak si co vyřídit - postupy pro řešení životních situací
Příspěvek na dopravu, na opatření zvl.pomůcek, zakoupení a zvláštní úprava mot.vozidla, výhody pro postižené,… a jiné

Příspěvek na péči

Thursday, January 31st, 2008

Setkání přátel turistiky a cestování CESTY letos již podvacáté - I.

Thursday, January 31st, 2008

Jak hodnotí setkání CESTY návštěvníci - II.

Thursday, January 31st, 2008

Městská policie

Thursday, January 31st, 2008

Vysvědčení a den volna. Tak končí týden pro školáky

Thursday, January 31st, 2008

Znojemsko/ Radost, smutek, lhostejnost. S takovými pocity odcházeli ve čtvrtek ze škol domů tisíce dětí a studentů z celého Znojemska. Posledního ledna dostali svá vysvědčení, hodnotící jejich snažení za první školní půlrok.

« Previous Entries